05 June 2023

Welke documenten heb ik nodig om mijn woning te verkopen?

  1. Eigendomsbewijs: Dit is het document dat aantoont dat jij de wettige eigenaar van de woning bent. Het kan een notariële akte, een aankoopovereenkomst of een erfenisakte zijn.

  2. Energieprestatiecertificaat (EPC): Het EPC is een certificaat dat de energieprestaties van de woning weergeeft. Het is verplicht bij het te koop aanbieden van een woning en moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige.

  3. Stedenbouwkundige informatie: Dit omvat documenten zoals een stedenbouwkundig uittreksel en een stedenbouwkundige vergunning. Deze documenten geven inzicht in de bouwvoorschriften en vergunningen met betrekking tot de woning.

  4. Bodemattest: Het bodemattest is een document dat aangeeft of de grond waarop de woning is gebouwd al dan niet vervuild is. Het is verplicht om dit aan te vragen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) bij de verkoop van een onroerend goed.

  5. Keuringsattest elektrische installatie: Dit attest toont aan dat de elektrische installatie in de woning conform de geldende veiligheidsnormen is gekeurd. Het is verplicht om dit attest te kunnen voorleggen bij de verkoop van de woning.

  6. Postinterventiedossier: Als er recente bouw- of verbouwingswerken zijn uitgevoerd, moet er een postinterventiedossier beschikbaar zijn. Dit dossier bevat informatie over de uitgevoerde werken en kan belangrijk zijn voor potentiële kopers.

  7. Keuringsattest voor de mazouttank: Als de woning een mazouttank heeft, is een keuringsattest vereist om de goede staat van de tank aan te tonen.

  8. Overstromingsgevoeligheidskaart: In sommige gevallen kan het nodig zijn om een overstromingsgevoeligheidskaart te tonen, met name als de woning gelegen is in een potentieel overstromingsgevoelig gebied.

  9. Asbestinventaris: Indien de woning voor 2001 werd gebouwd, is het verplicht om een asbestinventaris te laten opstellen door een erkend expert.

  10. Eventuele huurovereenkomst(en): Als de woning verhuurd is, moeten de huurovereenkomst(en) worden verstrekt aan potentiële kopers.

Het is van belang om op tijd te beginnen met het verzamelen van deze documenten, zodat je ze kunt voorleggen aan potentiële kopers tijdens het verkoopproces. Het hebben van alle benodigde documenten op orde geeft potentiële kopers vertrouwen en kan het verkoopproces versnellen.

Het is raadzaam om een professioneel immokantoor, zoals Benjaminverkoopt, in te schakelen bij het verkopen van je woning. Zij kunnen je begeleiden bij het verzamelen van de juiste documenten en het voldoen aan de wettelijke vereisten. Een ervaren makelaar kan je ook helpen bij het correct presenteren van de documenten aan potentiële kopers en het beantwoorden van eventuele vragen die zij kunnen hebben.

Conclusie: Het verkopen van een woning in Vlaanderen vereist het verzamelen en voorbereiden van de juiste documenten. Door de vereiste documenten op orde te hebben, kun je potentiële kopers vertrouwen geven en het verkoopproces soepel laten verlopen. Het inschakelen van een professioneel immokantoor kan je helpen bij het correct verzamelen en presenteren van de documenten, waardoor je de beste kans hebt op een succesvolle verkoop van je woning.